Start
Om Borgakungen
Turné
Våra Hoppborgar
Försäljning
Kontakta oss
Fotogalleri
Diggiloo
In English

Säkerhet

BORGAKUNGENS uppblåsbara produkter, hoppborgar, hinderbanor och rutschbanor uppfyller säkerhetskraven i
standarden SS-EN 14960-2013.

Detta innebär att våra produkter är säkra att använda förutsatt att du som användare följer Borgakungens säkerhetsinformation.

Användar- och säkerhetsinformation

 • Borgarna och aktiviteterna ska ständigt övervakas av vuxna. Lämna aldrig borgar och aktiviteter utan tillsyn.

 • HOPPBORGAR och HINDERBANOR - se till att förankringar är säkra och på rätt plats.

 • HINDERBANOR - använd endast markerad start och följ flödesriktningen i hinderbanan. Max två startande åt gången.

 • RUTSCHBANOR ska vara förankrade vid minst sex punkter.

 • Följ max antal samtidiga användare samt längdangivelse för de som ska vara i hoppborgen eller aktiviteten.

 • Max antal, samt längdangivelse för deltagare finns angivet på respektive hoppborg och aktivitets framsida.

 • Skor, vassa föremål, mat, dryck och andra olämpliga objekt får inte tas in i borgarna och aktiviteterna.

 • Det är förbjudet att klättra på eller hänga på väggarna.

 • Vid frisk vind eller risk för vindbyar, ska borgarna inte användas.

 • Vid händelse av olycka eller nödläge ska borgarna och aktiviteterna omedelbart evakueras.

 • Meddela alltid skador och incidenter till Borgakungen AB.

 • Kontroll av borgarna och aktiviternas status sker alltid av Borgakungens personal före uthyrning/ användning.

 

Syftet med Borgakungens aktiviteter är att användarna (och framförallt barn) ska ha roligt och få en härlig upplevelse!

Genom att vara förtänksam, följa säkerhetskraven som standarden anger samt använda sunt förnuft - så bäddar vi för en trevlig och rolig upplevelse för alla!

 

Start | Om Borgakungen | Säkerhet | Våra Hoppborgar | Försäljning | Kontakta oss | Fotogalleri | Diggiloo | In English